Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Κινδυνεύουν με κατασχέσεις & αγωγές όσοι χρωστούν στο Δημόσιο
Όσοι χρωστούν στην εφορία, προκειμένου να μην εμπλακούν σε δυσάρεστες καταστάσεις, πρέπει πλέον να έχουν "από κοντά" τον έφορο, γιατί αν δεν τους κάνει ρύθμιση χρεών, τότε κινδυνεύουν με κατασχέσεις και αγωγές.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Οικονομικών δίνει νέες διευκρινίσεις για όσους χρωστούν στο δημόσιο και απειλούνται με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και συλλήψεις.

-Ποινική δίωξη για ληξιπρόθεσμα χρέη μπορεί να ασκηθεί εφόσον το συνολικό χρέος προς το Δημόσιο -συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων- υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ. 

- Για όσους οφειλέτες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες στις ΔΟΥ υπέρ του Δημοσίου (αλλά και νομικών προσώπων ή τρίτων) ύψους 300 ευρώ και άνω, δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εις βάρος τους, πλην μόνον του μέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων των οφειλετών "εις χείρας τρίτων".

-Δεν επιτρέπεται να διαταχθεί κατάσχεση επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς, σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι των 1.000 ευρώ, μηνιαίως. 

-Εάν όμως ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ, επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% του ποσού αυτού, εφόσον το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους όμως δεν είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ.

1 σχόλιο:

Ευχαριστούμε, το μήνυμα σας μεταφέρεται άμεσα στους διαχειριστές μας.