Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Γέροντας Παΐσιος: Οἱ Τοῦρκοι ἔχουν κάνει πολλά καί ἔχουν τά κόλυβα στό ζωνάρι τους

Τοῦ Ἠσαΐα Κωνσταντινίδη, διδάκτορα Φιλοσοφίας
Οἱ γρήγορες ἐξελίξεις πού παρατηροῦνται στήν περιοχή μας τόν τελευταῖο καιρό (οἰκονομική κρίση, ξεσηκωμός λαῶν, ἀλλαγές στούς γεωπολιτικούς συσχετισμούς, κτλ) εἶναι φανερό πώς διαμορφώνουν ἕνα τελείως καινούργιο σκηνικό. Πρόδηλο εἶναι ἐπίσης ὅτι ἄξονας κίνησης τῶν τεράστιων μεταλλαγῶν πού συντελοῦνται γύρω μας εἶναι ἡ Τουρκία, ἀφενός λόγω τῆς νευραλγικῆς γεωστρατηγικῆς της θέσης καί ἀφετέρου λόγω τῆς ἰδιόμορφης κοινωνικῆς-θρησκευτικῆς της σύνθεσης (κουρδικῆ μειονότητα, Ἀλεβίτες, κτλ). Ὡστόσο, οἱ μεγάλες δυνάμεις καί οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τούς βλέπουν τήν Τουρκία ὡς....
ἑνιαῖο σύνολο, ὡς κοινό γεωπολιτικό χῶρο, μέ τήν Ἑλλάδα καί ἐπίκεντρο τή θάλασσα τοῦ Αἰγαίου. Συνεπῶς εἶναι ἀναπόφευκτη μία κοινή μοίρα τῶν δύο χωρῶν, καθώς καί ἡ διαμόρφωση ἑνός κεντρικοῦ ρόλου τοῦ Ἑλληνισμοῦ στίς νέες συνθῆκες. Ἰδιαίτερη ἀξία ἔχει νά βλέπουμε τά πράγματα τῆς ἐποχῆς μᾶς μέσα ἀπό τό πρίσμα τῆς τόσο πλούσιας ἑλληνορθόδοξης παράδοσης, πόσο μᾶλλον πού πάντοτε τήν δικαιώνουν οἱ ἴδιες οἱ ἐξελίξεις. Ἡ προβλεπτικότητα τῆς ἑλληνορθοδοξίας, ὄντας θεόπνευστη, εἶναι τόσο ἀκριβής καί συγκεκριμένη, πού πραγματικά ἐκπλήσσει ἡ ἀκρίβεια τοῦ Λόγου τῶν τιτάνιων μορφῶν τοῦ παρελθόντος τῆς Ρωμηοσύνης. Γί αὐτό ἀκριβῶς καί στά κείμενά μας πάντοτε ἐνυπάρχει τό λεγόμενο μεταφυσικό στοιχεῖο – πού κατά ἕνα μεγάλο μέρος παραμένει ἀδιερεύνητο ἀπό τήν ἀνθρώπινη ἐπιστήμη – καί προσπαθοῦμε νά παραθέτουμε τίς σύγχρονες ἐξελίξεις τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς σέ συνδυασμό μέ τήν χριστιανορθόδοξη θεολογία. Σέ αὐτό τό πλαίσιο θεωροῦμε ὅτι οἱ ρήσεις τοῦ γίγαντα τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Ὀρθοδοξίας, Γέροντα Παΐσιου, πρέπει ὁπωσδήποτε νά λαμβάνονται σοβαρά ὑπ' ὄψιν στήν ἔρευνά μας ἐπί τῶν σύγχρονων ἑλληνοτουρκικῶν ἐξελίξεων. Ψάξαμε, λοιπόν, καί βρήκαμε ἀποδεδειγμένες μαρτυρίες τοῦ Γέροντα, πού....
καταγράφτηκαν ἀπό σοβαρές πηγές καί τῶν ὁποίων ἡ ἀξία εἶναι πραγματικά τεράστια. 

Παραθέτουμε παρακάτω μερικές ἀπό τίς σπουδαιότερες μαρτυρίες μέ τά ὅσα εἶπε κατά καιρούς σέ ἐπισκέπτες τοῦ ὁ Γέροντας Παΐσιος σχετικά μέ τό μέλλον τῆς Τουρκίας καί, εὐρύτερα, τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις. Διαβάστε τί παραθέτει σχετικά μέ τήν ἐπικείμενη διάλυση τοῦ τουρκικοῦ κράτους ἕνας ἀξιόλογος καί σοβαρός μελετητής τοῦ Γέροντα Παΐσιου, ὁ πρεσβύτερος Διονύσιος Τάτσης, στό βιβλίο τοῦ Ὁ Γέροντας Παΐσιος :
Ἐπισκέφθηκε τόν Γέροντα μία ὁμάδα Κυπρίων, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν νά συζητήσουν τό ἐθνικό τους θέμα. Τό ὑπαίθριο ἀρχονταρίκι ἦταν ἕτοιμο. - Ἀπό ποῦ εἶστε; τούς ρώτησε ὁ Γέροντας. 
- Ἀπό τήν Κύπρο, Γέροντα. 
- Τί κάνετε, πῶς τά περνᾶτε ἐκεῖ; 
- Τί νά κάνουμε, Γέροντα… Μᾶς ἔφαγαν οἱ Τοῦρκοι. 
Ὁ Γέροντας χαμογελώντας τούς εἶπε: - Ἐγώ δέν σᾶς βλέπω φαγωμένους. 
Τούς ἔβαλε νά καθίσουν, τούς κέρασε καί μετά τούς εἶπε: 
- Μή φοβάστε τούς Τούρκους. Θά διαλυθοῦν. 
Οἱ ἐπισκέπτες τοῦ παραξενεύτηκαν, ἀλλά ὁ Γέροντας συνέχισε: 
- Ναί, σᾶς λέω. Ἡ Τουρκία θά διαλυθεῖ. Τώρα ἐσεῖς νά κάνετε τόν ψόφιο κοριό καί θά ρθεῖ ὁ καιρός πού οἱ Τοῦρκοι θά πάθουν ζημιά. Κοῦρδοι καί Ἀρμένιοι θά κάνουν δικό τους κράτος, θά ἀνεξαρτητοποιηθοῦν. Οἱ ὑπόλοιποι, ἐπειδή δέν σέβονται τούς διεθνεῖς κανόνες, θά διαλυθοῦν εὐγενῶς ἀπό τούς Μεγάλους. Μετά σέ μᾶς τούς Ἕλληνες θά δώσουν τήν Πόλη, ὄχι ἐπειδή μᾶς ἀγαποῦν, ἀλλά γιατί θά εἴχουμε τηρήσει μετριοπαθῆ στάση. Ναί, τήν Πόλη θά τήν ξαναπάρουμε. Στά παραπάνω ἐκπληκτικά δέν θά σχολιάσουμε τίποτε, ἐκτός ἀπό ἕνα σημεῖο:
Ἤδη ὑπάρχει ἀνεξάρτητη Ἀρμενία, πού προέκυψε ἀπό τήν ἀπόσχισή της ἀπό τήν ΕΣΣΔ, πού κάποια ἡμέρα εἶναι ἀναπόφευκτο νά ἐνσωματώσει καί τούς ἐναπομείναντες Ἀρμένιους τῆς Τουρκίας, πού ἔχουν καί αὐτοί ἐκδηλωθεῖ ὑπέρ τῆς ἐθνικῆς τους αὐτοδιάθεσης. Ὅσο δέ γιά τούς Κούρδους, εἶναι παραπάνω ἀπό σίγουρο ὅτι στή διάρκεια τῶν ἑπόμενων ἐτῶν θά ἱδρύσουν δικό τους ἀνεξάρτητο κράτος στά σημερινά ἀνατολικά τουρκικά ἐδάφη, ὑπό τίς εὐλογίες μάλιστα τῶν ΗΠΑ καί τοῦ Ἰσραήλ. Γιά τό παραπάνω θέμα, ὑπάρχει καί ἄλλη σχετική μαρτυρία, δημοσιευμένη στό βιβλίο Γέρων Παΐσιος τοῦ δημοσιογράφου Παναγιώτη Σωτήρχου, τήν ὁποία παραθέτουμε ἐπίσης ὁλόκληρη. Εἶπε, λοιπόν, ὁ Γέροντας καί τά ἑξῆς:
Οἱ Τοῦρκοι ἔχουν κάνει πολλά καί ἔχουν τά κόλυβα στό ζωνάρι τους. Ὁ Γέροντας Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης εἶχε πεῖ ὅτι, ἐκτός ἀπό τό ὅτι θά κάνουν κράτος οἱ Κοῦρδοι καί οἱ Ἀρμένιοι, θά πέσει χολέρα στήν Τουρκία καί θά ἀποδεκατιστοῦν ἀπό τήν ἀρρώστια οἱ Τοῦρκοι. Πρόκειται γιά συγκλονιστική προφητεία, πού πιθανῶς ταιριάζει μέ μία μελλοντική ἀνακατωσούρα στήν περιοχή μας. Ἡ συγκυρία αὐτή, ἐκτός του ὅτι θά ὁδηγήσει σέ ἐθνική αὐτοδιάθεση τῶν πληθυσμῶν πού συμπιέζονται στή σημερινή Τουρκία, θά ὁδηγήσει ἐπιπροσθέτως καί σέ ἰδιάζουσα γενοκτονία τόν ἐναπομείναντα τουρκικό πληθυσμό – μέσω βιολογικῆς μόλυνσης ἤ ἴσως μέσω χτυπήματος ἀπό τρομερό ἰό. Εἶναι ἄραγε τό ἴδιο γεγονός λόγω τοῦ ὁποίου ὁ Πατροκοσμᾶς προβλέπει ὅτι τό 1/3 τῶν Τούρκων θά ἐξοντωθεῖ ; Ὄντως, κανείς δέν μπορεῖ νά ἀποκλείσει στούς καιρούς μας τήν ἐξαφάνιση πληθυσμῶν ὁλόκληρων ἀπό κάποια γενική θανατηφόρα ἐπιδημία ἤ ἀπό κάποιο βιολογικό ὑπερόπλο ἀσσύληπτων δυνατοτήτων. Ἡ τεχνολογία πού ἔχει ἀναπτυχθεῖ μέσα σέ εἰδικά ἐργαστήρια παρασκευῆς ὑπερσύγχρονων ὅπλων μαζικῆς καταστροφῆς ἀγγίζει πράγματι τά ὅρια τοῦ ἐφιαλτικοῦ. 

Πρίν ἀπό χρόνια – περίπου 20 – ἐπισκέφθηκε τόν Γέροντα Παΐσιο μία ὁμάδα μαθητῶν τῆς Ἀθωνιάδας Σχολῆς. Θέλησαν νά ρωτήσουν τόν Γέροντα ἄν ἡ Ἑλλάδα θά ξαναπάρει τήν Κωνσταντινούπολη, ἀλλά δίσταζαν. Τότε ὁ Παΐσιος, καταλαβαίνοντας μέσω τῆς διορατικότητάς του τίς σκέψεις τους, εἶπε τά παρακάτω:
Τί εἶναι βρέ παλληκάρια; Τί θέλετε νά ρωτήσετε; Γιά τήν Πόλη; Θά τήν πάρουμε καί θά ζεῖτε κιόλας. Ἄρα, τό Ποθούμενο θά γίνει στή δική μας γενιά. Σέ ἄλλον πάλι ἐπισκέπτη του, κάποιον στρατιωτικό, δήλωσε τά ἑξῆς:
Τήν Πόλη δέν θά τήν πάρουμε μέ πόλεμο. Θά μᾶς τήν δώσουν .Αὐτή ἡ πρόβλεψη ταιριάζει μέ τά σύγχρονα γεωπολιτικά δεδομένα, πού ἤδη εὐνοοῦν μία τέτοια ἐξέλιξη. Ἤδη οἱ ΗΠΑ πιέζουν τήν τουρκική πλευρά γιά μία σειρά ἀπό παραχωρήσεις πού πρέπει νά γίνουν ὑπέρ τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων (π.χ. ἄνοιγμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης), ἐνῶ προωθεῖ ὑπογείως τήν ἵδρυση τοῦ λεγόμενου ἑλληνορθόδοξου Βατικανοῦ στό Φανάρι. Ἄρα, ὅπως λένε κωδικά οἱ γνῶστες τῆς ἀπόκρυφης γεωπολιτικῆς, τό Ποθούμενο εἶναι κοντά . Νά καί μία ἄλλη ἐκπληκτική προφητεία τοῦ Γέροντα Παΐσιου, πού καί αὐτή ἁρμόζει μέ τίς πρωτοφανεῖς γεωπολιτικές ἀνακατατάξεις τῆς ὅλης περιοχῆς μας:
Ἡ Τουρκία θά διαμελιστεῖ σέ τρία-τέσσερα κομμάτια. Ἤδη ἔχει ἀρχίσει ἡ ἀντίστροφη μέτρηση. Ἐμεῖς θά πάρουμε τά δικά μας ἐδάφη, οἱ Ἀρμένιοι τά δικά τους καί οἱ Κοῦρδοι τά δικά τους. Τό κουρδικό θέμα ἔχει ἤδη δρομολογηθεῖ. Αὐτά θά γίνουν ὄχι τώρα, ἀλλά σύντομα, ὅταν θά πάψει αὐτή ἡ γενιά πολιτικῶν νά κυβερνᾶ τήν Τουρκία καί θά ἀναλάβει νέα γενιά πολιτικῶν. Τότε θά γίνει ὁ διαμελισμός τῆς Τουρκίας .Στά παραπάνω ἔχουμε νά κάνουμε μόνο τό ἑξῆς σχόλιο: Ὅταν ὁ Γέροντας Παΐσιος εἶπε τά παραπάνω, κυβερνοῦσαν τή γειτονική χώρα ἀκόμη οἱ πολιτικοί της παλιᾶς ἐποχῆς. Ἀπό τό 2002 καί τήν τουρκική μεταπολίτευση ἔχει πράγματι ἀναλάβει τή διακυβέρνηση τῆς χώρας μία νέα γενιά πολιτικῶν. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ταγίπ Ἐρντογᾶν καί τῶν συνεργατῶν τοῦ (Γκιούλ, Νταβούτογλου, κλπ) σηματοδότησε τό τέλος τῶν παλιῶν πολιτικῶν. Ἐπίσης, ὀφείλουμε νά σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι ἡ προφητεία δένει ἀπόλυτα μέ τά ὅσα εἶπε γιά τό ἴδιο ζήτημα ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἀλλά καί μέ τά ὅσα συμβαίνουν στίς μέρες μας, πού λίγα μόλις χρόνια πρίν φάνταζαν ἀδιανόητα. Τέλος, ἄς δοῦμε τί ἀνέφερε ὁ Γέροντας Παΐσιος γιά τήν ἐπανάκτηση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπό τούς χριστιανούς, σέ πλήρη καί πάλι ταύτιση μέ τά λόγια του Πατροκοσμᾶ: Κάποτε θά τήν πάρουμε τήν Πόλη. Δική μας θά εἶναι. Ἐμεῖς δέν θά πάθουμε κακό. Ὅταν θά ξεκινήσουμε γιά τόν πόλεμο, θά τήν ἔχουν πάρει τήν Πόλη ἄλλοι. Στά μισά οἱ Ἕλληνες θά γυρίσουν πίσω. Τήν Πόλη θά τήν ἔχουν πάρει οἱ Ρῶσοι καί θά μᾶς τήν δώσουν. Ὄχι ὅτι οἱ ἴδιοι μας ἀγαποῦν, ἀλλά θά ὑποχρεωθοῦν νά μᾶς τήν δώσουν, λόγω τῶν περιστάσεων . 

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἠσαΐα Κωνσταντινίδη Ὁ Γέροντας Παΐσιος καί τά μελλούμενα νά συμβοῦν . Κεφάλαιο 9ο

1 σχόλιο:

  1. ευχομαι ολοψυχα να βαλει ο θεος το χερι του και να μας βοηθησει φιατι ολα δειχνουν οτι ηρθε η ωρα της αληθειας ΤΟΥ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Ευχαριστούμε, το μήνυμα σας μεταφέρεται άμεσα στους διαχειριστές μας.