Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

"Τελευταίος ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος!"


Από αγαπητό φίλο του blog λάβαμε ένα βιβλίο εκδοθέν το 1972 με τον τίτλο "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ" του κ. Γεώργιου Η. Μπούρα. Πρόκειται για ένα βιβλίο πνευματικού περιεχομένου όπου μερικά τμήματά του θα αναδημοσιεύσουμε εδώ - ανάμεσα σε αυτά και το αποδιδόμενο στον μακαριστό γέροντα Ιωσήφ τον Βαττοπαιδινό ποίημα-προφητεία, στην αρχική του μορφή! -, γραμμένα σε μονοτονικό, λόγω άγνοιας συγγραφής στον Η/Υ με πολυτονικό :

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΕΓΧΑΡΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ:


Τη μεν πρώτη του Ινδίκτου

ο Καλούμενος Μωάμεθ

μέλει δια να τροπώση

γένος των Παλαιολόγων.

Την επτάλοφον κρατήσει,
έσωθεν δε Βασιλεύσει
και τας νήσους ερημώσει
μέχρι του Ευξείνου Πόντου.

Ιστρογείτονας πορθήσει,
τη ογδόη του Ινδίκτου
Πελοπόννησον κατάρξει.

Τη εννάτη του Ινδίκτου
Εις τα βόρεια τα μέρη
μέλλει δια να στρατεύση.

Τη δεκάτη του Ινδίκτου
τους Δαλμάτας εκτροπώση
πάλιν δ' ούτος επιστρέψει.

Έτι χρόνον τοις Δαλμάταις
Πόλεμον εγείρει μέγαν
μερικόν τε συντριβείναι.

Και τα πλήθη και τα φύλλα
συνωδοί των εσπερίων
δια θαλάσσης και ξηράς
τότε Πόλεμον συνάψουν
και τον Ισμαήλ τροπώσουν.

Το απογόνων Βασιλεύση
έλαττον, μικρόν, ολίγον.

Το δε Ξανθόν γένος άμα
μετά των Πρακτόρων όλων
Ισμαήλ κατατροπώσουν
την Επτάλοφον επάρουν
μετά πάντων Προνομίων.

Τότε πόλεμον εγείρουν
έμφυλον ηγριεμμένον
μέχρι της Πεμπταίας ώρας.

Και φωνή βοήση τρίτον
ΣΤΗΤΕ ΣΤΗΤΕ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ
σπεύσατε πολλά σπουδαίως
εις τα δεξιά τα μέρη
άνδρα εύρετε γενναίον
θαυμαστόν και ρωμαλαίον
τούτον έξετε Δεσπότην
φίλος γαρ εμού υπάρχει.

Και αυτόν παραλαβόντες
θέλημα εμού πληρούται.

Το ιερόν λείψανον του Μεγάλου Κωνσταντίνου ανεκωμίσθη εκ Νικομηδείας υπό του υιού και Διαδόχου αυτού Κωνσταντίνου κατά το έτος 350 μ.Χ. και κατετέθη εις τον ναόν των Αγίων Αποστόλων εκ Κωνσταντινουπόλει (το νυν Τουρκικόν Τέμενος Σουλτάν Σελήμ ή Φατίχ).

Επί της Χρυσής Λάρνακος ήτις και σήμερον ακόμη υπάρχει και ασφαλώς θα ευρίσκεται εις το εν Αγία Σοφία αρχαιολογικόν Τουρκικόν Μουσείων είναι εγχαραγμένη με ελλειπογράμματους στίχους η αναφερομένη προφητεία την οποία εξήγησεν ο Γεώργιος Σχολάριος ο πρώτος μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως Οικουμενικός Πατριάρχης μετονομασθείς Γεννάδιος. Είναι βέβαιον και ουδεμία υπάρχει αμφιβολία ότι ο χρησμός ούτως ή μάλλον η καταπληκτική αύτη προφητεία εγράφη υπό της Εκκλησίας μας και εν γνώσει και αυτού του Αυτοκράτορος Διαδόχου του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ...

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε, το μήνυμα σας μεταφέρεται άμεσα στους διαχειριστές μας.