Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

Ο Αρχίατρος


«Ιατρέ και θεραπευτά των ψυχών ημών».

Σε μία από τις ιερατικές ευχές της ακολουθίας των Προηγιασμένων Δώρων αποκαλούμε τον Ιησού Χριστό ιατρό και θεραπευτή των ψυχών μας, «Ποίησον μεθ’ ημών κατά την επιείκειάν σου, ιατρέ και θεραπευτά των ψυχών ημών».

Ο Χριστός είναι ιατρός και θεραπευτής. Ένας αρχαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο Ωριγάνης, ονομάζει τον Ιησού....
«αρχίατρον ». Άλλωστε η Καινή Διαθήκη γράφει πως ο Χριστός «τους κακώς έχοντας εθεράπευσεν». «Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβεν και τας νόσους εβάστασεν ». Ακόμη μας λέγει· «δυναμις παρ’ αυτού εξήρχετο και ιάτο πάντας».


Ο Χριστός δεν δανειζόταν από κάποιον άλλον την δύναμη για να θεραπεύσει τους ασθενείς. Ως Θεός θεράπευε όλους εκείνους που ήταν άρρωστοι. Θυμόμαστε την περίπτωση του λεπρού, που έπεσε στα πόδια του Ιησού και τον παρακαλούσε λέγοντας: «Κύριε εάν θέλεις, δύνασαί με καθαρίσαι». Ο λεπρός είχε πίστη στο πρόσωπο του Ιησού και έγινε το θαύμα. Ο Κύριος έκανε το θαύμα εξουσιαστικά· «θέλω, καθαρίσθητι». Δεν έκανε προσευχή για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τη λέπρα. Ήταν Θεός.

Όχι μόνον ο Ίδιος είναι η πηγή της ιατρείας και της θεραπείας, αλλά τη χάρη αυτή τη δίνει εξουσιαστικά και στους άλλους. Έδωσε στους αποστόλους εξουσία «επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν». Ο άγιος Κύριλλος σχολιάζοντας σχετική φράση του Ευαγγελίου γράφει πως ο Χριστός έδωσε τη δόξα και τη χάρη Του και στους ανθρώπους ενώνοντάς τους με τον Εαυτό Του. Επίσης η έκφραση «εδωκεν αυτοίς εξουσίαν», δείχνει πως η ενέργεια του Χριστού ξεπερνά τα ανθρώπινα μέτρα.

 Πρόκειται για ιδιότητα του Θεού.

Ο Χριστός είχε ποικίλους τρόπους θεραπείας. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

Το δούλο του Εκατόνταρχου τον θεράπευσε από μακριά με μόνο το λόγο Του· «ως επίστευσας γενηθήτω σοι» του είπε και έγινε καλά ο δούλος. Άλλους άγγιζε με το χέρι Του και γίνονταν καλά.

Άλλοι πάλι προσπαθούσαν να Τον ακουμπήσουν «πολλούς γαρ εθεράπευσεν, ώστε επιπίπτειν αυτώ, ίνα αυτού άψωνται» και «όσοι αν ήπτοντο αυτού, εσώζοντο». Έπεφταν πάνω στον Ιησού και προσπαθούσαν να Τον αγγίξουν. Η Αιμορροούσα ακούμπησε το ιμάτιό Του και θεραπεύτηκε. Τον υιό της χήρας της Ναΐν και τη θυγατέρα του Ιαείρου τους ανέστησε κρατώντας τους τα χέρια. Επάλειψε τα μάτια του εκ γενετής τυφλού για να τον θεραπεύσει.

Ποιές αρρώστιες θεράπευε; Θεράπευε αρρώστιες ψυχικές και σωματικές. Ήταν ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Τον παραλυτικό, που τον κατέβασαν από τη στέγη, πρώτα τον θεράπευσε στη ψυχή, με το να του συγχωρήσει τις αμαρτίες, και μετά τον γιάτρευσε και σωματικά.

Και η άφεση των αμαρτιών και η έγερση του παραλύτου είναι έργο του Θεού. «Εξήλθε το ρήμα και το θαύμα επηκολούθησεν», λέγει ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας. Το ότι θεράπευσε ψυχικές και σωματικές ασθένειες «δείκνυσι και ψυχής και σωμάτων όντα αυτόν δημιουργόν», έδειξε ότι είναι ο Δημιουργός των ψυχών και των σωμάτων, όπως σημειώνει ο ιερός Χρυσόστομος. Την πόρνη την γιάτρευσε από τα αμαρτήματα, τους δαιμονισμένους από την επήρεια του διαβόλου, ενώ τους σωματικά ασθενείς από τις αρρώστιες.

Ο Χριστός είναι αυτός που διαθέτει τη θεραπευτική χάρη των ψυχών και των σωμάτων. Είναι Αυτός που ήλθε να θεραπεύσει την ανθρώπινη φύση.

Η Εκκλησία συνεπώς είναι οίκος παρακλήσεως και παρηγοριάς. Όσοι έχουμε τις δυνάμεις της ψυχής μας ανενέργητες και παράλυτες, εδώ θα πρέπει να έλθουμε να θεραπευτούμε. Η Εκκλησία είναι «ιατρείο άμισθο», δηλαδή ιατρείο χωρίς χρηματική αμοιβή. Η πεθερά του αποστόλου Πέτρου υποδέχτηκε τον Χριστό στο σπίτι της και Αυτός τη θεράπευσε από τον πυρετό του σώματος. Όσοι από μας υποδεχθούμε τον Χριστό μέσα στη ψυχή μας, δηλαδή παραδεχθούμε το λόγο Του ή κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων, θα κερδίσουμε τη θεραπεία. Πολλοί άνθρωποι γνώρισαν θεραπείες από βαριές ασθένειες, όπως καρκίνο, παραλύσεις ή βαριές μελαγχολίες με τη δύναμη και τη χάρη του Ιησού Χριστού.

Ιδιαίτερα όμως ο Κύριος μας δώρισε την άφεση των αμαρτιών. Η ζωοποιός χάρις υπάρχει στο μυστήριο της μετανοίας και συγχωρεί τα παραπτώματά μας, μας απαλλάσσει από τη μεγαλύτερη αρρώστια, που είναι η αμαρτία και λύνει το πρόβλημα της ζωής μας, που είναι η ζωντανή επικοινωνία με το Θεό.

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει για το Χριστό: «Ουκ εστί νόσημα νικών αυτού την αγαθότητα». Δεν υπάρχει αρρώστια που να νικάει την αγαθότητά του.

Όλες οι αρρώστιες υποχωρούν μπροστά στη χάρη του Θεού, αρκεί εμείς να πιστεύουμε πολύ σ’ Αυτόν και να ζητάμε συνεχώς το έλεος και την αγάπη Του.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε, το μήνυμα σας μεταφέρεται άμεσα στους διαχειριστές μας.