Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΆξιον εστί, μεγαλύνειν Σε τον ζωοδότην, τον εν τω σταυρώ τας χείρας εκτείναντα και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού.


Άξιον εστί, μεγαλύνειν Σε των πάντων κτίστην, σοις γαρ τοις παθήμασιν έχομεν την απάθειαν, ρυσθέντες της φθοράς.Όμμα το γλυκύ και τα χείλη σου, πώς μύσσω, Λόγε;


Πώς νεκροπρεπώς δέ κηδεύσω Σε; Ανεβόα μετά φρίκης, Ιωσήφ!


Ώσπερ πελεκάν, τετρωμένος την πλευράν σου, Λόγε, σους θανόντας παίδας εζώωσας, επιστάξας ζωτικοίς αυτοίς κρουνούς.


Έκλαιε πικρώς, η πανάφθορος μήτηρ σου, Λόγε, ότε εν τω τάφω εώρακε Σε, τον άφραστον και άναρχον Θεόν.


Ύμνοις σου, Χριστέ, νυν την σταύρωσιν και την ταφήν σου, άπαντες πιστοί εκθειάζομεν, οι θανάτου λυτρωθέντες ση ταφή.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΕΩΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε, το μήνυμα σας μεταφέρεται άμεσα στους διαχειριστές μας.